En samtale mellem cand. merc. fil. Niels Jørgen Lindtner og pensioneret erhvervspsykolog og formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur Axel Artke om indvandring.

For download af lydfilen i mp3-format klik her

     
   
 

Links:

En kort gennemgang af indvandringens historie

Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Den Danske Forening

Borgerforslag om at gøre det til landsforræderi, at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til Danmark. Se også: http://www.landsforraederi.dk/borgerforslaget/

Danmarks statistik over indvandring